ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
ВАЖНО!!!

02.09.2016 г.

Информация за предстояща конференция - тук


 16.08.2016 г.

 Списък на наименованията на образователните институции (училища) в област Благоевград в сила от 1 август 2016 г. (проект) - тук


 01.08.2016 г.

Асоциация Родители предоставя на училищата в цялата страна новото издание на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“. За повече информация - тук


Свободни места след трето класиране по училища след VІІ клас - тук

За незаетите места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища  - да завършват седми клас в годината на кандидатстване, да се получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпит, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и копия на оригиналите на документите по реда на чл. 16 от наредбата, в срок определен от директора.

Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 10 от наредбата – класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на желанията.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РИО, в срок, определен от директора.


Класирани за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище.

Интервюта, проведени на 22.07.2016 г. - тук

 Интервюта, проведени на 25.07.2016 г. - тук

  Интервюта, проведени на 26.07.2016 г. - тук

Информация за допуснатите до интервю в конкурса за заемане на длъжността "директор" на общинско училище - тук

График за провеждане на интервю с кандидатите, допуснати до втори етап на   конкурса за заемане на длъжността "директор" на общинско училище - тук


Обява за длъжността „директор“ на РЦПИОВДУСОП – Благоевград - тук

ЗАПОВЕД за изменение на заповед за конкурс  - тук


РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Резултати от държавните зрелостни изпити, проведени през май 2016 г.

http://rezultati.zamaturite.bg
http://zamaturite.bg/rezultati
Всеки зрелостник може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер.


18.04.2016 г.

Писмо на заместник-министъра на образованието и науката относно организиране на приема на ученици в І клас - тукНА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ!

Директорите на детски градини, училища и обслужващи звена от област Благоевград да спазват стриктно изискването, определено  в чл. 147, ал. 1, т. 7 от ППЗНП - да се обявяват свободните места в бюрата по труда и в РИО - Благоевград, в 3-дневен срок от овакантяването им.

Информация за обявените работни места да се изпраща и на следния електронен адрес:

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Колективен трудов договор в системата на народната просвета 2014 г. - тук


Заповед на Началника относно нарушения на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм, посл. изм. и допълн. в ДВ, бр. 24 от 2006 г. - тук

 


gerbblue.gif

  Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт.

Законът регламентира създаването на Административен регистър .

 


РЕГИСТЪР С АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО - тук


2016.jpg  
   Регионален инспекторат по образование - Благоевград, осигурява консултации във връзка с държавните зрелостни изпити всеки работен ден в сградата на инспектората и на телефон 073/885271
 
 

 

azzzz.jpg

  Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

Вестник "Аз Буки" публикува обяви за свободни места за учители в Европейските училища!

 

Национално издателство "Аз Буки". Анонс към брой 41 - тук5788-310-0.jpgСТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ  В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

  След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, от 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  Стойността на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 7 471 828,73 лв. 

Подробно за проекта - тук


contact.jpg

 

  При промяна на координатите за връзка (телефон и електронна поща), своевременно уведомете писмено Началника на РИО.

 

За всякакви въпроси относно съдържанието на сайта можете да пишете на This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
Last Updated ( Thursday, 13 October 2016 )
 

ДАТА

Анкети

Да се въведат ли униформи в училище?
 

Брояч на посетителите

Днес252
Вчера358
Тази седмица1684
Този месец6232
Всички дни109171

(C) ПМГ-Благоевград

Кой е тук?

We have 6 guests online
© 2016 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo