ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Придобити професионално - квалификационни степени PDF Печат Е-мейл

 

Препис !                                       ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 

З А П О В Е Д


№ 186 / 10.11.2009 г.


         На основание Наредба № 5 (ДВ, бр. 6/1997 г., изм. и доп. бр. 8/1997 г., бр. 73/1997 г., бр. 101/1999 г.) на МОН и Правилата за реда и начина за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени - Раздел IV - Издаване на документи

                  

П Р И Д О Б И В А Т:


считано от 10 ноември 2009 година професионално-квалификационни степени следните педагогически кадри, както следва:


ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


1

Райка Кирилова Славчева, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград

 

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1

Елка Георгиева Здравкова, СОУ "Н. Рилски", гр./с./ Банско, обл. Благоевград

ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


1

Аксиния Смилянова Айропова, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград

2

Емилия Каменова Бошнакова, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград

3

Зайра Джевдет Гадаахмед, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград

4

Зара Здравкова Кавракова, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград

5

Йонка Трифонова Величкова, ПГЕЕ "Н. Вапцаров", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

6

Константина Борисова Бучинска, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

7

Христина Кирилова Василева, ПМГ "Акад. С. П. Корольоя", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 1. Албена Велинова Халачева, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград
 1. Александра Иванова Шекерлийска, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Ангелина Шишманова Гълъбова, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Анжела Емилова Василева, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Анна Филипова Андреева, ОУ "Христо Ботев", гр./с./ Беласица, обл. Благоевград
 1. Ася Асенова Дерменджиева, СОУ "Христо Ботев", гр./с./ Вълкосел, обл. Благоевград
 1. Биляна Вангелова Поповска, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Боряна Александрова Танчева, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Боряна Григорова Димитрова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Величка Георгиева Карабунарова, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Сатовча, обл. Благоевград
 1. Величка Георгиева Янкулова, ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Венета Костадинова Вранчева, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Хаджидимово, обл. Благоевград
 1. Вера Илиева Мечева - Шопова, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Хаджидимово, обл. Благоевград
 1. Галина Красимирова Владова, СОУ "Арсени Костенцев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Георги Спасов Шошев, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Гълъбина Димитрова Кръстева, НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Десислава Атанасова Кирякова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Десислава Георгиева Пашова, СОУ "Кузман Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Димитър Ангелов Стойчев, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Евелина Анастасова Цинцева, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Екатерина Спасова Бонева - Дамянова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Елена Тодорова Точева, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Елза Георгиева Маламова, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Ели Христова Бундова, СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Емилия Костадинова Тренчева, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Емине Мехмед Моллаалиева, ОУ "Братя Миладинови", гр./с./ Конарско, обл. Благоевград
 1. Здравка Давчева Танева, Гимназия "П. К. Яворов", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Здравка Христова Барякова, НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Илиана Василева Николова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Иоан Георгиев Иванов, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Йорданка Томова Минчева, СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Камелия Милчова Шуманова, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Катерина Илиева Тагарева, СОУ "Арсени Костенцев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Константин Евгениев Парашкевов, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Маргарита Теохарова Спирова, СОУИЧЕ"Св. Климент Охридски", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Мария Димитрова Тумбалова, СОУ "А. Костенцев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Марияна Николова Ангелова, НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Милен Младенов Пашалиев, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр./с./ Слащен, обл. Благоевград
 1. Младен Андреев Таракчиев, СОУ "Св. Климент Охридски", гр./с./ Слащен, обл. Благоевград
 1. Надя Венциславова Пандева, СОУ "Арсени Костенцев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Невена Кирилова Антипешева, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Нели Ангелова Николова, СОУ "К. Шапкарев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Пиринка Христова Обецанова, НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Румяна Марянова Размирска, ПГЕЕ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Стефка Маринова Михайлова, ЕГ "Акад. Л. Стоянов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Стоян Вангелов Брашнаров, ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр./с./ Петрич, обл. Благоевград
 1. Стоянка Стоянова Ризова, ОУ "Дядо Ильо Войвода", гр./с./ Яворница, обл. Благоевград
 1. Сузи Ахмедова Кълкова, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Плетена, обл. Благоевград
 1. Татяна Илиева Сарина, ПГЕЕ "Н. Й. Вапцаров", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Теодора Владимирова Карадакова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Тодорка Иванова Мелниклийска, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Хелга Димитрова Узунова, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
 1. Янка Александрова Лазарова, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Гоце Делчев, обл. Благоевград

ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН по чл. 18, ал. 2

1

Василка Николова Ангелова, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

2

Веселин Венчов Колев, НХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

3

Мариела Ангелова Сотирова, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Сандански, обл. Благоевград

4

Катя Стоянова Стоянова, ОУ "Димитър Благоев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

5

Цветанка Миланова Терзийска, ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград

          ДИРЕКТОР:

        /Доц. д-р Г. Кожухарова/
 

                                      

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 

ЗАПОВЕД

 231 / 30.11.2009 г.           На основание Наредба № 5 (ДВ, бр. 6/1997 г., изм. и доп. бр. 8/1997 г., бр. 73/1997 г., бр. 101/1999 г.) на МОН и Правилата за реда и начина за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени - Раздел IV – Издаване на документи 

ПРИДОБИВАТ:

считано от 30 ноември 2009 година професионално-квалификационни степени следните педагогически кадри, както следва:

 

 

 

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1 Валери Маринов Славов, Община Димитровград, гр./с./ Димитровград, обл. Хасково
2 Петя Ненова Кабланова - Маслева, ОДЗ "Райна Княгиня", гр./с./ Панагюрище, обл. Пазарджик
  

ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1 Анани Илиев Карагьозов, ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр./с./ Стара Загора, обл. Стара Загора
2 Венетка Борисова Янкова, ОУ "Христо Ботев", гр./с./ Стара Загора, обл. Стара Загора
3 Виолета Стоянова Дончева - Дернева, ОУ "Васил Петлешков", гр./с./ Пловдив, обл. Пловдив
4 Галина Иванова Зарзаланова, СОУ "Георги Измирлиев", гр./с./ Г.Оряховица, обл. В.Търново
5 Даринка Бонева Маринова, ПГВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград
6 Даринка Георгиева Чугарска - Бонева, СОУ "Емилиян Станев", гр./с./ В.Търново, обл. В.Търново
7 Деляна Недева Йорданова, Професионална гимназия, гр./с./ Димитровград, обл. Хасково
8 Иванка Вълева Калева, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Карнобат, обл. Бургас
9 Илиана Димитрова Тодорова, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Карнобат, обл. Бургас
10 Калина Димитрова Гюрова, ЦДГ "Здравец", гр./с./ Болярово, обл. Ямбол
11 Калинка Тодорова Русева, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград
12 Мария Вълканова Янева, ЕГ "Д-р Иван Богоров", гр./с./ Димитровград, обл. Хасково
13 Мария Петрова Маринова, ОУ "Хаджи Димитър", гр./с./ Бяла, обл. Сливен
14 Мирела Добрева Йорданова, ГГП "Св.св. Кирил и Методий", гр./с./ Пловдив, обл. Пловдив
15 Мирослава Георгиева Биволарска, ОДЗ "Иглика", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
16 Николинка Радева Господинова, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Карнобат, обл. Бургас
17 Нина Любенова Стоицова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
18 Светлана Стоянова Жечева, ПГВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград
19 Светли Кръстев Маринов, ОУ "Братя Миладинови", гр./с./ Сливен, обл. Сливен
20 Светозар Добрев Янев, СОУ "К. Преславски", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
21 Слава Маринова Ганчева, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Карнобат, обл. Бургас
22 Стефка Атанасова Петрова, ОУ "Христо Смирненски", гр./с./ Карнобат, обл. Бургас
23 Стефка Димитрова Николова, ОДЗ "Иглика", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
24 Стоил Димитров Стоилов, ОУ "Св. Иван Рилски", гр./с./ Хасково, обл. Хасково
25 Стоянка Димитрова Гочева, ОДЗ "Иглика", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
26 Таня Йорданова Щилиянова, ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр./с./ Стара Загора, обл. Стара Загора
27 Тодор Господинов Тодоров, СОУ "Добри Чинтулов", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
28 Янка Матеева Цанкова, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград

 

ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1 Ахмед Халил Адем, ОУ "Реджеб Кюпчу", гр./с./ Сини рид, обл. Бургас
2 Богдана Величкова Костадинова, ПГИ "Иван Илиев", гр./с./ Благоевград, обл. Благоевград
3 Виолета Димитрова Григорова, ОУ "Димитър Камбуров", гр./с./ Стрелци, обл. Сливен
4 Денис Ахмед Хаджиибрахим, ОУ "Реджеб Кюпчу", гр./с./ Сини рид, обл. Бургас
5 Екатерина Емануилова Бонева, ОУ "Княз Александър", гр./с./ Пловдив, обл. Пловдив
6 Йордан Иванов Данчев, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград
7 Калбие Рагуб Хаджиибрахим, ОУ "Реджеб Кюпчу", гр./с./ Сини рид, обл. Бургас
8 Катя Георгиева Христова, ОУ "П. Р. Славейков", гр./с./ Кортен, обл. Сливен
9 Марин Димитров Митев, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски", гр./с./ Лозница, обл. Разград
10 Мария Тодорова Николова, СОУ "Черноризец Храбър", гр./с./ Пловдив, обл. Пловдив
11 Петър Василев Тодоров, ПГМКР "Св. Никола", гр./с./ Бургас, обл. Бургас
            ДИРЕКТОР:/Доц. д-р Г. Кожухарова/

Последна промяна ( 17 Dec 2009 )
 
< Предишна   Следваща >
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo