Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина, населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
 до поява на правоспособни кандидати
ОУ"Н.Парапунов" - град Разлог
 Учител по български език и литература - 1 щат,чл. 68,ал.1,т.1 от КТ
 до 12 .00 часа на 03.07.2015 г.
СОУИЧЕ"Св.Кл.Охридски"-Благоевград
Учител по ФВС- 1 място- ЗНПР- 360 часа
 до 06.07.2015 г. включително
 ПМГ "Я.Сандански" - гр.Гоце Делчев
Учител по английски език - 1 място
Учител по немски език - 1 място
Технически секретар - 1 място

до 01.09.2015 година включително.
Спортно училище - град Сандански
Учител по музика- 228 часа
Учител по география и икономика- 317 часа
Учител по биология и здравно образование - 2411 часа
учител по изобразително изкуство -228 часа
Учител по психология и логика-54 часа;етика и право -54 часа и философия -54 часа
от 21.08. до 24.08. 2015 г. -15.00 часа.
Спортно училище - град Сандански
 1 учител по спортна подготовка -футбол
1/2 учител по спортна подготовка /плуване/
1/2 учител по спортна подготовка /джудо/
 от 21.08. до 24.08. 2015 г. -15.00 часа.
 ІV осн.у-ще "Д.Дебелянов"-Благоевград
 1 място - чистач
 13.07.2015-15.07.2015г. 16.00 часа
ОУ "Братя Миладинови", с. Кърналово, общ. Петрич
Публикувано на 15.07.2015 г.
Поддръжка (оператор парни и водогрейни съоръжения) - 1/2 работно място
до 10.30 часа на 21.07.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 16.07.2015 г.
 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 от 24.08.2015 до 01.09.2015 г.
 VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград
Публикувано на 16.07.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 4 работни места
 до 17.00 часа на 21.07.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 24.07.2015 г.
 Учител по философия - 1 работно място
 от 24.08.2015 до 01.09.2015 г.
 НПГ "Д. Талев", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 28.07.2015 г.
 Работник поддръжка - 1 работно място
 31.07.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 28.07.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование - 1/2 работно място
 01.09.2015 г.
 НУ "Яне Сандански", гр. Разлог
Публикувано на 28.07.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 31.07.2015 г.
 ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне, общ. Гърмен
Публикувано на 31.07.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 работно място
 до 17.00 часа на 01.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 31 July 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир