Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи

  Помощно училище "Св. П. Хилендарски", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Възпитател в V - VІІІ клас - 1 работно място

  до 10.00 часа на 08.09.2014 г.

  ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по биология и здравно образование - 180 часа годишно

Учител по химия и опазване на околната среда - 180 часа годишно

Учител по химия и опазване на околната среда - 1 работно място

Учител по английски език - 1 работно място

Учител по английски език - 535 часа годишно

Учител по немски език - 1 работно място

Учител по предметите от философския цикъл - 418 часа годишно

Библиотекар - 1/2 работно място

Домакин в общежитие - 1 работно място

  до 16.00 часа на 08.09.2014 г.

  ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по предметите от философския цикъл - 1 работно място

Учител по информационни технологии и физика и астрономия - 1 работно място

  до 16.30 часа на 04.09.2014 г.

  Благоевградски професионална гимназия - гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по химия и опазване на околната среда - 1/2 работно място

Учител по руски език - 72 часа годишно

Учител по френски език - 252 часа годишно

Учител по биология и здравно образование - 216 часа годишно

  04.09.2014 г.

  ІІ ОУ "Димитър Благоев", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по география и икономика - 1/2 работно място

  08.09.2014 г.

  V СОУ "Георги Измирлиев", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 1 работно място

  08.09.2014 г.

  VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Хигиенист - 3 работни места

Възпитател в начален етап - 3 работни места (отменена на 05.09.2014 г.)

  05.09.2014 г.

  НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по история и цивилизация и география и икономика - 494 часа годишно

Учител по английски и немски език - 1 работно място

  09.09.2014 г.

  СОУ "Христо Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Възпитател в V - VІІІ клас - 1 работно място

  до 16.00 часа на  05.09.2014 г.

  СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сатовча

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по изобразително изкуство - 1/2 работно място

  30.09.2014 г.

  СОУ "Васил Левски", с. Коларово, общ. Петрич

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по история и цивилизация - 1 работно място

Учител по български език и литература - 1/2 работно място

Учител по философия - 1/2 работно място

  до 17.00 часа на 05.09.2014 г.

  СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Слащен, общ. Сатовча

Публикувано на 03.09.2014 г.

  Учител по география и икономика - 1 работно място

Възпитател в прогимназиален етап - 2 работни места

  05.09.2014 г.

  ЦДГ "Пролет", с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Помощник-възпитател в детска градина - 2 работни места

Учител в детска градина - 1 работно място

  до 12.00 часа на 05.09.2014 г.

  ОДЗ "Здравец", гр. Банско

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Учител в детска градина - 1 работно място

  05.09.2014 г.

  НУ "Св. П. Хилендарски", гр. Банско

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Учител в подготвителна група - 1 работно място

Възпитател в начален етап - 2 работни места

  08.09.2014 г.

  ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баничан, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 1 работно място

Учител по история и цивилизация - 238 часа годишно

Учител по география и икономика - 204 часа годишно

Учител по информационни технологии - 136 часа годишно

Учител по физика и астрономия - 102 часа годишно

Учител по физическо възпитание и спорт - 306 часа годишно

  до 12.00 часа на 08.09.2014 г.

  ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кавракирово, общ. Петрич

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Учител в начален етап - 1 работно място

Възпитател в начален етап - 1 работно място

Учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, човекът и природата и география и икономика - 1 работно място

Учител по информационни технологии - 136 часа годишно

  08.09.2014 г.

  ОУ "Никола Вапцаров", с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Учител по български език и литература - 1 работно място

Учител по анлийски език - 1 работно място

  05.09.2014 г.

  СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 1 работно място

  до 17.00 часа на 08.09.2014 г.

  VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2014 г.

  Възпитател в  прогимназиален етап - 1/2 работно място

Учител по музика - 1/2 работно място

  05.09.2014 г.

  ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Долно Осеново

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 2 работни места

Учител по математика - 1 работно място

Учител по физическо възпитание и спорт - 1/2 работно място

  10.09.2014 г.

  Ресурсен център - Благоевград

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Ресурсен учител - 2 работни места (място на работа - гр. Сандански)

  10.09.2014 г.

  ІІІ ОУ "Гоце Делчев", гр. Петрич

Публикувано на 05.09.2014 г.


  Учител по информационни технологии - 1 работно място

Възпитател в начален етап - 2 работни места

Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място

  до 16.00 часа на 11.09.2014 г.

  ОУ "Гоце Делчев", с. Смолево, общ. Якоруда

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител по английски език в прогимназиален етап - 1 работно място

  10.09.2014 г.

   
   

  ОУ "Иван Вазов", с. Буково, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място

  до 12.00 часа на 08.09.2014 г.

  VІІІ СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Хигиенист - 1/2 работно място

  до 16.00 часа на 09.09.2014 г.

  VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 2 работни места

Учител в начален етап - 1 работно място

  09.09.2014 г.

  ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител по география и икономика - 1 работно място

Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1/2 работно място

Учител по немски език - 290 часа годишно

  09.09.2014 г.

  ПГЕЕ - гр. Банско

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител по руски език - 288 часа годишно

Учител по немски език - 144 часа годишно

Учител по биология и здравно образование - 288 часа годишно

Учител по химия и опазване на околната среда - 270 часа годишно

Учител по философия - 412 часа годишно

  11.09.2014 г

  СОУ "Никола Вапцаров", гр. Петрич

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 2 работни места

  до 14.00 часа на 12.09.2014 г.

  СОУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител по математика - 1 работно място

Учител по английски език и български език и литература - 1 работно място

Учител по философия и история и цивилизация - 1 работно място

  12.09.2014 г.

  ОУ "Петър Берон", с. Лъжница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител в начален етап - 1 работно място

  08.09.2014 г.

  НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 05.09.2014 г.

Учител по биология и здравно образование - 288 часа годишно

Учител по химия и опазване на околната среда - 108 часа годишно 

  09.09.2014 г.

  ХІ ОУ "Христо Ботев", гр. Благоевград

Публикувано на 05.09.2014 г.

  Учител по музика - 1/2 работно място

  до 16.00 часа на 08.09.2014 г.

  НХГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Благоевград

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по изобразително изкуство - 1 работно място

Учител по изобразително изкуство - 1/2 работно място

Учител по история и цивилизация - 1/2 работно място

  10.09.2014 г.

  ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Долен, общ. Сатовча

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по български език и литература - 1/2 работно място

Учител по история и география - 1/2 работно място

  10.09.2014 г.

  ПГ по ССТ "Алеко Констатинов", гр. Банско

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по английски език - 340 часа годишно

Учител по химия и опазване на околната среда - 108 часа годишно

Учител по професионална подготовка (Планинско водене и опасности в планината - практика) - 206 часа годишно

  до 12.00 часа на 09.09.2015 г.

  ОУ "Екзарх Йосиф", с. Михнево, общ. Петрич

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 1 работно място

  до 12.00 часа на 11.09.2014 г.

 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сатовча
Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по български език и литература - 1 работно място

  30.09.2014 г.

  ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по физика и астрономия - 1 работно място

  до 12.00 часа на 11.09.2014 г.

  ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич


Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по теория (Компютърна техника и технологии) - 1 работно място

Педагогически съветник - 1 работно място

Охрана (невъоръжена) - непълно работно време

  до 12.00 часа на 12.09.2014 г.

  СОУ "Христо Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място

Учител по английски език - 1/2 работно място

  до 17.00 часа на 11.09.2014 г.

  ПГТО - Благоевград

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по биология и здравно образование - 208 часа годишно


  до 12.00 часа на 12.09.2014 г.

  ЦДГ "Радост", гр. Сандански

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител в детска градина - 2 работни места

Помощник-възпитател в детска градина (с. Джигурово) - 1/2 работно място

  до 13.00 часана 09.09.2014 г.

  Ресурсен център - Благоевград

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Шофьор-снабдител - 1 работно място

  12.09.2014 г.

  СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Якоруда

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по математика - 416 часа годишно

Работник-поддръжка - 1 работно място

  10.09.2014 г.

  ПГТ - гр. Разлог

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Учител по английски език - 1 работно място

Учител по теоретична подготовка (икономически дисциплини) - 1 работно място

Учител по практическа подготовка (икономически дисциплини) - 433 часа годишно

Учител по практическа подготовка (Преподавател по управление на МПС) - 1 работно място

Учител по теоретична подготовка за паралелка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно

Учител по предмети от философски цикъл - 342 часа годишно

Учител по икономически дисциплини - 322 часа годишно

Шофьор на автобус - 1/2 работно място

  до 15.00 часа на 10.09.2014 г.
до 15.00 часа на 12.098.2014 г.

СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 08.09.2014 г.

  Възпитател в начален етап - 1 работно място

Учител по чужд език в начален етап - 1 работно място

  до 17.00 часа на 11.09.2014 г.

 ОДЗ "Радост", гр. Симитли
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 11.09.2014 г.
 СОУ "Антон Попов", гр. Петрич
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Помощник-директор по административната дейност - 1 работно място
Възпитател в начален етап - 1 работно място
Учител в подготвителна група - 1 работно място
Учител по музика - 308 часа годишно
 до 12.00 ча на 12.09.2014 г. СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица, общ. Хаджидимово
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Библиотекар - 1/2 работно място
Учител по английски език - 1/2 работно място
 15.09.2014 г.
 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с.Баничан, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Учител по английски език  - 1 работно място
 до 12.00 часа на 11.09.2014 г.
 ПГМ "Петко Р. Славейков", гр. Якоруда
Публикувано на 09.09.2014 г.
Шофьор на ученически автобус - 1 работно място
 12.09.2014 г.
 СОУ "Св. Паисий Хилендарски",гр. Кресна
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Помощник-директор по учебната дейност - 1 работно място
Учител по математика и информатика - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2014 г.
 СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Учител по изобразително изкуство - 221 часа годишно
 до 17.00 часа на 10.09.2004 г.
 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Учител по български език и литература и музика в прогимназиален етап - 1 работно място
 11.09.2014 г.
 ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Добърско, общ. Разлог
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 
 Гимназия "Пейо К. Яворов", гр. Петрич
Публикувано на 09.09.2014 г.
Учител по музика - 180 часа годишно
Учител по изобразително изкуство - 461 часа годишно
 до 16.00 часа на 11.09.2014 г.
 СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 17.00 часа на 11.09.2014 г.
 ОДЗ № 1 "Синчец", гр. Благоевград
Публикувано на 09.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 2 работни места
Помощник-възпитател в детска градина - 1 работно място
 11.09.2014 г.
 ОУ "Екзарх Йосиф", с. Михнево, общ. Петрич
Публикувано на 10.09.2014 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 12.09.2014 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Беласица, общ. Петрич
Публикувано на 10.09.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място
Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2014 г.
 ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Борово, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 10.09.2014 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
Учител по английски език - 1 работно място
 12.09.2014 г.
 ЦДГ № 10 "Мак", гр. Благоевград
Публикувано на 10.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 2 работни места
 15.09.2014 г.
 ОДЗ № 2 "Детски свят", гр. Благоевград
Публикувано на 10.09.2014 г.
Огняр - 1/2 работно място
Общ работник - 1/2 работно място
 
 12.09.2014 г.
 НУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Поленица, общ. Сандански
Публикувано на 10.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Плетена, общ. Сатовча
Публикувано на 11.09.2014 г.
 Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1/2 работно място
Учител по музика и български език и литература - 1/2 работно място
Възпитател в V клас - 1 работно място
 30.09.2014 г.
  ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич

Публикувано на 11.09.2014 г.

 Учител по история и цивилизация - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2014 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Места, общ. Добринище
Публикувано на 11.09.2014 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
Обслужващ персонал - 1 работно място
 до 12.00 часа на 15.09.2014 г.
 Общински ученически интернат - гр. Благоевград
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Възпитател - 2 работни места
Охрана - 3 работни места
 до 10.00 часа на 15.09.2014 г. в 428, 429 или 303 стая на Община Благоевград
 ЦДГ "Здравец", с. Марикостиново, общ. Петрич
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 15.09.2014 г.
 ЦДГ № 1 "Първи юни", гр. Сандански
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2014 г.
 ОДЗ "Детско царство", с. Крупник, общ. Симитли
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 15.09.2014 г.
 ЦДГ № 12 "Алени Макове", гр. Благоевград
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 16.09.2014 г.
 СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 14.09.2014 г.
 СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 12.09.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 15.00 часа на 15.09.2014 г.
 Спортно училище - гр. Сандански
Публикувано на 15.09.2014 г.
 Пазач (невъоръжена охрана) - 1 работно място
Учител по спортна подготовка "плуване" - 1/2 работно място
Учител по спортна подготовка "футбол" - 1/2 работно място
Учител по спортна подготовка "карате" - 1 работно място
 до 12.00 часа на 16.09.2014 г.
 СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Абланица, общ. Хаджидимово
Публикувано на 15.09.2014 г.
 Работник в кухня - 1 работно място
 19.09.2014 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кавракирово, общ. Петрич
Публикувано на 15.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 17.00 часа на 17.09.2014 г.
 Благоевградска професионална гимназия
Публикувано на 15.09.2014 г.
 Учител по учебна и производствена практика - 1 работно място
 17.09.2014 г.
 СОУ "Иван Вазов", гр. Благоевград

 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 17.09.2014 г.
ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне, общ. Гърмен
Публикувано на 15.09.2014 г.
  Учител в подготвителна група - 1 работно място
 до 17.00 часа на 19.09.2014 г.
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 15.09.2014 г.
 Възпитател - 2 работни места
 до 15.00 часа на 16.09.2014 г.
 Ресурсен център - Благоевград
Публикувано на 16.09.2014 г.
 Ресурсен учител - 1 работно място ( гр. Петрич)
 Ресурсен учител - 1 работно място ( гр. Гоце Делчев)
 Ресурсен учител - 1 работно място ( гр. Благоевград)
 Ресурсен учител - 1 работно място ( гр. Банско)
 18.09.2014 г.
 СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 16.09.2014 г.
 Учител по технологии - 1 работно място
 до 17.00 часа на 18.09.2014 г.
 Помощно училище - с. Долно Драглище
Публикувано на 16.09.2014 г.
 Възпитател - 1 работно място
Готвач - 1 работно място
 18.09.2014 г.
VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград
Публикувано на 17.09.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място
 18.09.2014 г.
 СОУ "Йордан Йовков", с. Рибново, общ. Гърмен
Публикувано на 17.09.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място
Учител по биология и здравно образование - 1 работно място
 19.09.2014 г.
 ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог
Публикувано на 17.09.2014 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 19.09.2014 г.
 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча
Публикувано на 17.09.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място
 до 13.00 часа на 19.09.2014 г.
 ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич
Публикувано на 18.09.2014 г.
 Учител по теория (Направление - Икономика) - 1 работно място
 
 СОУ "Неофит Рилски", гр. Банско
Публикувано на 18.09.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 20.09.2014 г.
 ОДЗ "Радост", гр. Разлог
Публикувано на 18.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 23.09.2014 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Места, общ. Добринище
Публикувано на 18.09.2014 г.
 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда (Човекът и природата - 116 часа; Биология и здравно образование - 136 часа; Химия и опазване на околната среда - 170 часа)
 23.09.2014 г.

  ІІІ ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 18.09.2014 г.

  Училищен психолог - 1/2 работно място

  до 12.00 часа на 23.09.2014 г.

  ПГТ - гр. Разлог

Публикувано на 19.09.2014 г.

  Учител по физика и астрономия - 140 часа годишно

  23.09.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 19 September 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир