Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 01.07.2014 г.
 Животновъд - 1 работно място
 до 15.00 часа на 04.07.2014 г.
 Спортно училище - град Сандански
 1/2 учител история и цивилизация;
1/2 учител по информатика и ИТ ;
1 учител по спортна подготовка - свободна борба;
1 учител по спортна подготовка - футбол
 от 22 август 2014г.
до 25 август 2014 г.
от 08.00 часа до 15.30 часа.

 ЗПГ"Кл.Арк.Тимирязев"- град Сандански
 1 място помощник - директор по учебната дейност"
07.07.2014 година - 16.30 часа
 І ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 14.07.2014 г.
 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 01.09.2014 г.
ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 14.07.2014 г.
 Пазач невъоръжена охрана - 1 работно място
 до 15.00 часа на 15.07.2014 г.
 ЦДГ № 4 "Роса", гр. Благоевград
Публикувано на 21.07.2014 г.
 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 до 12.00 часа на 25.07.2014 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
                                                          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                       
 
     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 21 July 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир