Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина, населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
 до поява на правоспособни кандидати
 ЦДГ - с. Осина, общ. Сатовча
Публикувано на 17.03.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място  20.03.2015 г.
 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско
Публикувано на 18.03.2015 г.
 Главен счетоводител - 1 работно място
 20.03.2015 г.
 ЦДГ "Иглика", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 17.03.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 19.03.2015 г.
 ОУ "П. К. Яворов", с. Огняново, общ. Гърмен

 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 31.03.2015 г.
ПГМСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев,
Публикувано на 23.03.2015 г.

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
до 15.00 часа на 25.03.2015 г.
 ОДЗ "Синчец", с. Първомай, общ. Петрич
Публикувано на 30.03.2015 г.
 Счетоводител - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 01.04.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кавракирово, общ. Петрич
Публикувано на 30.03.2015 г.
 Счетоводител - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 01.04.2015 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Мусомища, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 01.04.2015 г.
 Хигиенист - 1 работно място
 03.04.2015 г.
 Благоевградска професионална гимназия
Публикувано на 06.04.2015 г.
 Чистач - хигиенист - 1 работно място
 до 15.00 часа на 08.04.2015 г.
 ІІІ ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 16.04.2015 г.
 Чистач-хигиенист - 1 работно място
 до 08.30 часа на 20.04.2015 г.
 СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Първомай, общ. Петрич
Публикувано на 16.04.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 
 ПТГ - гр. Сандански
Публикувано на 27.04.2015 г.
 Учител по история и цивилизация - 1/2 работно място
 27.04.2015 г.
 ЦДГ с. Долен
Публикувано на 29.04.2015 г.
 Готвач - 1/2 работно място
 04.05.2015 г.
 ЦДГ № 1 "Ведрица", гр. Благоевград
Публикувано на 04.05.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 07.05.2015 г.
 ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
Публикувано на 12.05.2015 г.
 Учител по химия и опазване на околната среда - 5 часа седмично
 до 13.00 часа на 15.05.2015 г.
 ІІІ ОУ "Христо Ботев", гр. Сандански
Публикувано на 13.05.2015 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 16.30 часа на 15.05.2015 г.
 ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 28.05.2015 г.
 Тракторист - 1 работно място
 до 15.00 часа на 02.06.2015 г.
ОУ"Н.Парапунов" - град Разлог
 Учител по български език и литература - 1 щат,чл. 68,ал.1,т.1 от КТ
 до 12 .00 часа на 03.07.2015 г.
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 01 July 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир