Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 01.07.2014 г.
 Животновъд - 1 работно място
 до 15.00 часа на 04.07.2014 г.
 Спортно училище - град Сандански
 1/2 учител история и цивилизация;
1/2 учител по информатика и ИТ ;
1 учител по спортна подготовка - свободна борба;
1 учител по спортна подготовка - футбол
 от 22 август 2014г.
до 25 август 2014 г.
от 08.00 часа до 15.30 часа.

 ЗПГ"Кл.Арк.Тимирязев"- град Сандански
 1учител по БЕЛ
08.08.2014 година - 16.30 часа
 І ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 14.07.2014 г.
 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 01.09.2014 г.
ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 14.07.2014 г.
 Пазач невъоръжена охрана - 1 работно място
 до 15.00 часа на 15.07.2014 г.
 ЦДГ № 4 "Роса", гр. Благоевград
Публикувано на 21.07.2014 г.
 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 до 12.00 часа на 25.07.2014 г.
ІV основно училище "Димчо Дебелянов"- Благоевград
4 свободни места за възпитатели в І - ІV клас
до 16.30 часа на 31.07.2014 година
 СОУИЧЕ"Св.Кл.Охридски" - Благоевград 
2 свободни места за възпитатели в І - ІV клас
308 часа по физическо възпитание и спорт
до 06.08.2014 година включително
Благоевградска професионална гимназия 
 1 място завеждащ административна служба
05.08.2014 г.
ОУ "Светлина" - с.Крибул, община Сатовча
 1 учител по български език и английски език
 до 16.00 часа на 15.08.2014 г.
ПГТХТ "Никола Стойчев" - град Разлог
 1 помощник - директор по административното дейност;

учител  по руски език - 144 часа

учител по немски език -72 часа


 до 12.00часа на 25.08.2014 година
 НУ "Васил Левски", с. Осина, общ. Сатовча
Публикувано на 07.08.2014 г.
 Начален учител с английски език - 1 работно място
 12.08.2014 г.
 ОДЗ "Здравец", гр. Банско
Публикувано на 07.08.2014 г.
 Детски учител - 1 работно място
 11.08.2014 г.
 ОУ "Никола Парапунов", гр. Разлог
Публикувано на 12.08.2014 г.
 Учител по география и икономика - 1 работно място
Учител по домашна техника и икономика - 1/2 работно място
Работник в кухня - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 25.08.2014 г.
 VІІІ СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград
Публикувано на 18.08.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 16.00 часа на 20.08.2014 г.
 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча
Публикувано на 19.08.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място
Учител по английски език - 1/2 работно място
 до 16.00 часа на 29.08.2014 г.
 ІV ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Благоевград
Публикувано на 19.08.2014 г.
 Технически секретар - 1 работно място
 до 16.30 часа на 22.08.2014 г.
 НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Разлог
Публикувано на 20.08.2014 г.
 Учител на подготвителна група - 1 работно място
Възпитател І - ІV клас - 2 работни места
 до 12.00 часа на 25.08.2014 г.
 ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич
Публикувано на 20.08.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място
Учител по информатика и информационни технологии - 1 работно място
 до 12.00 часа на 28.08.2014 г.
 ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Корница, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 20.08.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 25.08.2014 г.
     
     
     
     
   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
                                                          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                       
 
     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 20 August 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир