Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина, населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
 до поява на правоспособни кандидати
 ЦДГ - с. Осина, общ. Сатовча
Публикувано на 17.03.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място  20.03.2015 г.
 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско
Публикувано на 18.03.2015 г.
 Главен счетоводител - 1 работно място
 20.03.2015 г.
 ЦДГ "Иглика", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 17.03.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 19.03.2015 г.
 ОУ "П. К. Яворов", с. Огняново, общ. Гърмен

 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 31.03.2015 г.
ПГМСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев,
Публикувано на 23.03.2015 г.

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
до 15.00 часа на 25.03.2015 г.
 ОДЗ "Синчец", с. Първомай, общ. Петрич
Публикувано на 30.03.2015 г.
 Счетоводител - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 01.04.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кавракирово, общ. Петрич
Публикувано на 30.03.2015 г.
 Счетоводител - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 01.04.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 30 March 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир