Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина, населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПМГ "Я.Сандански" - гр.Гоце Делчев
Учител по английски език - 1 място
Учител по немски език - 1 място
Технически секретар - 1 място

до 01.09.2015 година включително.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 16.07.2015 г.
 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 от 24.08.2015 до 01.09.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 24.07.2015 г.
 Учител по философия - 1 работно място
 от 24.08.2015 до 01.09.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 28.07.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование - 1/2 работно място
 01.09.2015 г.
 ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне, общ. Гърмен
Публикувано на 31.07.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 работно място
 до 17.00 часа на 01.09.2015 г.
 ОУ "Гоце Делчев", с. Беслен, общ. Хаджидимово
Публикувано на 19.08.2015 г.
 Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански",
гр. Гоце Делчев
Публикувано на 21.08.2015 г.
 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 01.09.2015 г.
 ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Горно Дряново, общ. Гърмен
Публикувано на 24.08.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сатовча
Публикувано на 24.08.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място
 31.08.2018 г.
 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог
Публикувано на 25.08.2015 г.
 Учител по английски език - 1/2 работно място;
Учител по немски език - 144 часа годишно
 до 12.00 часа на 02.09.2015 г.
 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско
Публикувано на 25.08.2015 г.
 Учител по български език и литература - 479 часа годишно;
Учител по английски език - 1 работно място;
Учител по информатика и информационни технологии - 288 часа годишно;
Учител по география и икономика - 139 часа годишно;
Учител по химия и опазване на околната среда - 108 часа годишно;
Работник, поддръжка - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 І ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сандански
Публикувано на 25.08.2015 г.
 Хигиенист - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, общ. Гърмен
Публикувано на 26.08.2015 г.
Учител по изобразително изкуство, история и цивилизация, география и икономика - 1 работно място
 05.09.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и методий", с. Туховища, общ. Сатовча
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място
 до 17.00 часа на 31.08.2015 г.
 ОДЗ "Синчец", с. Първомай, общ. Петрич
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Готвач - 1 работно място
до 12.00 часа на 31.08.2015 г.
 ОУ "Братя Миладинови", с. Елешница, общ. Разлог
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място;
Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място;
Учител по математика - 1 работно място;
Учител по биология и здравно образование - 68 часа годишно
 до 12.00 часа на 31.08.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Долен, общ. Сатовча
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1/2 работно място;
Учител по български език и литература - 1/2 работно място

 08.09.2015 г.
 ОДЗ № 1 "Дора Габе", гр. Сандански
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Помощник-възпитател - 1 работно място
 до 12.00 часа на 31.08.2015 г.
 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски", гр. Благоевград
Публикувано на 26.08.2015 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 ОУ "Неофит Рилски", с. Горно Драглище, общ. Разлог
Публикувано на 27.08.2015 г.
 Възпитател в І - ІV клас - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 ПГМСС - гр. Разлог
Публикувано на 27.08.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 31.08.2015 г.
 ЦДГ - с. Долен, общ. Сатовча
Публикувано на 27.08.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 01.09.2015 г.
 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча
Публикувано на 27.08.2015 г.
Учител по български език и литература - 1/2 работно място
Възпитател в І - ІV клас - 1 работно място
 до 17.00 часа на 28.08.2015 г.

до 17.00 часа на 10.09.2015 г.
 ІІІ ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 27.08.2015 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 09.30 часа на 31.08.2015 г.
 ЦДГ № 3 "Пролет", гр. Сандански
Публикувано на 27.08.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място;
Помощник-възпитател в детска градина - 1 работно място
 до 13.00 часа на 02.09.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Плетена, общ. Сатовча
Публикувано на 28.08.2015 г.
 Учител по история и цивилизация - 238 часа годишно;
Учител по география и икономика - 204 часа годишно;
Учител по музика в V-VІІІ клас - 255 часа годишно
 09.09.2015 г.
 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 28.08.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Учител по история и цивилизация - 1 работно място
 01.09.2015 г.

     
 Спортно училище - гр. Сандански
Публикувано на 28.08.2015 г.
 Училищен психолог - 1/2 работно място
 до 12.00 часа на 31.08.2015 г.
 ОУ "Иван Вазов", с. Буково, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Учител в подготвителна група - 1 работно място;
Възпитател в начален етап - 1 работно място;
Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 12.00 часа на 31.08.2015 г.
 ОУ "Стефка Събчева", с. Ваклиново, общ. Сатовча
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Учител по математика (340 часа годишно) с допълване по: ИТ (68 часа чодишно), физика и астрономия (51 часа годишно), география и икономика (102 часа годишно)
 04.09.2015 г.
 СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Абланица, общ. Хаджидимово
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 04.09.2015 г.
 ОУ "Гоце Делчев", с. Смолево, общ. Якоруда
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 11.09.2015 г.
 VІІІ СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 2 работни места
 до 16.00 часа на 03.09.2015 г.
СОУ "Иван Вазов", гр. Благоевград
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 3 работни места
 02.09.2015 г.
 СОУ "Антон Попов", гр. Петрич
Публикувано на 31.08.2015 г.
Възпитател в І-ІV клас - 2 работни места
 08.09.2015 г.
 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование - 108 часа годишно;
Учител по икономически дисциплини - 440 часа годишно;
Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1/2 работно място;
Учител по химия и опазване на околната среда - 108 часа годишно
 до 10.00 часа на 02.09.2015 г.
 ОДЗ № 1 "Синчец", гр. Благоевград
Публикувано на 31.08.2015 г.
Учител в детска градина - 1 работно място
 04.09.2015 г.
 ОУ "Гоце Делчев", с. Беслен, общ. Хаджидимово
Публикувано на 31.08.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 10.09.2015 г.
 І ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място
 10.09.2015 г.
 ОУ "Пейо Кр. Яворов", с. Огняново, общ. Гърмен
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по изобразително изкуство - 347 часа годишно;
Учител в начален етап - 1 работно място
 04.09.2015 г.
 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брезница, общ. гоце Делчев
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място;
Учител по български език и литература - 556 часа годишно;
Учител по информатика и информационни технологии - 452 часа годишно;
Учител по история и цивилизация - 1 работно място;
Възпитател в начален етап - 1 работно място
до 15.00 часа на 04.09.2015 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ПГЕЕ - гр. Банско
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование - 432 часа годишно
 11.09.2015 г.
 ОДЗ № 1 "дора Габе", гр. Сандански
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 04.09.2015 г.
 ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по практическо обучение (счетоводни дисциплини) - 1 работно място;
Учител по химия и опазване на околната среда - 1 работно място;
Учител по френски език - 1 работно място;
Учител по физическо възпитание и спорт - непълно работно място;
Учител по философия - непълно работно място;
Учител по английски език 1/2 работно място;
Учител по практическо обучение (икономическа информатика) - 319 часа годишно;
Учител по география и икономика - 306 часа годишно;
Учител по биология и здравно образование - 216 часа годишно;
Учител по химия и опазване на околната среда - 180 часа годишно
 до 14.00 часа на 03.09.2015 г.
 ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Учител по физическо възпитание и спорт - 1/2 работно място;
Учител по английски език - 1 работно място;
Хигиенист - 1 работно място
 до 14.00 часа на 04.09.2015 г.
 СОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място;
Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 17.00 часа на 04.09.2015 г.
 ЦДГ "Слънце", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Якоруда
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по география и икономика и физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по изобразително изкуство - 1 работно място
 03.09.2015 г.
 Спортно училище - гр. Сандански
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по спортна подготовка (Карате - До) - 1 работно място
 до 15.00 часа на 03.09.2015 г.
 СОУ "Георги Измирлиев", гр. Благоевград
Публикувано на 01.09.2015 г.
 Учител по икономически дисциплини - 1 работно място;

 03.09.2015 г.
 ОУ "Братя Миладинови", с. Склаве, общ. Сандански
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място;
Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 16.00 часа на 04.09.2015 г.
 ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне, общ. Гърмен
Публикувано на 02.09.2015 г.
Учител в начален етап с английски език - 1 работно място;
Учител в подготвителна група - 1 работно място;
Учител по математика и физика и астрономия - 1 работно място;
Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 17.00 часа на 07.09.2015 г.
 ІІІ ОУ "Димитър Талев", гр. Благоевград
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 до 16.00 часа на 07.09.2015 г.
 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново, общ. Симитли
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1/2 работно място
 04.09.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Марикостиново, общ. Петрич
Публикувано на 02.09.2015 г.
Учител по български език и литература - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ОУ "Никола Парапунов", гр. Разлог
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 340 часа годишно
 до 11.00 часа на 04.09.2015 г.
 ОУ "Неофит Рилски", с. Горно Драглище, общ. Разлог
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по химия и опазване на околната среда - 50 часа годишно
 04.09.2015 г.
 СОУ "Йордан Йовков", с. Рибново, общ. Гърмен
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Катунци, общ. Сандански
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по история и география в прогимназиален етап - 1 работно място;
Възпитател в V - VІІ клас - 1 работно място
до 13.00 часа на 07.09.2015 г.
 ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баничан, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място;
Учител по физическо възпитание и спорт - 306 часа годишно;
Учител по история и цивилизация - 238 часа годишно;
Учител по география и икономика - 204 часа годишна;
Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по английски език - 1 работно място

 до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
 ПГСАГ "Васил Левски", гр. Благоевград
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Учител по английски език - 1/2 работно място;
Учител по геодезия - 1/2 работно място
 до 16.00 часа на 04.09.2015 г.
 Гимназия "Пейо К. Яворов", гр. Петрич
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Учител по изобразително изкуство - 300 часа годишно;
Учител по музика - 180 часа годишно

 до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
 СОУ "Васил Левски", с. Коларово, общ. Петрич
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място;
Учител по философия - 1/2 работно място
  до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
 ПГМ "Петко Р. Славейков", гр. Якоруда
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по професионална подготовка - 643 часа годишно;
Учител по география и икономика - 330 часа годишно
 16.30 часа на 07.09.2015 г.
 НХГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Благоевград
Публикувано на 02.09.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по испански език - 1 работно място;
Учител по френски език - 1/2 работно място;
Учител по математика - 1/2 работно място;
Учител по музика (тромпет) - 1/2 работно място;
Учител по музика (народно пеене) - 2 работни места;
Учител по музика (пиано) - 1/2 работно място

 04.09.2015 г.
 ЦДГ № 2 "Звънче", гр. Петрич
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 04.09.2015 г.
 ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Добринище
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по информационни технологии, математика и физика и астрономия - 1 работно място;
Учител по география и икономика и технологии - 1 работно място;
Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 16.00 часа на 07.09.2015 г.
 ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по биология и здравно образование - 208 часа годишно;
Учител по физическо възпитание и спорт - 589 часа годишно
 до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
ПТГ - гр. Сандански
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по теоретично обучение (машиностроене) - непълен норматив;
Учител по химия и опазване на околната среда - 144 часа годишно;
Учител по биология и здравно образование - 139 часа годишно;
Учител по втори чужд език (испански, немски, френски, руски, гръцки) - 72 часа годишно
 до 15.00 часа на 10.09.2015 г.
 СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Слащен, общ. Сатовча
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по география и икономика - 1 работно място
 09.09.2015 г.
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 03.09.2015 г.
Учител по английски език - 252 часа годишно;
Учител по информатика и информационни технологии - 360 часа годишно;
Учител философски цикъл - 270 часа годишно
 до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
 ОДЗ "Здравец", гр. Банско
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Логопед - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по информатика и информационни технологии - 1 работно място
 до 12.00 часа на 10.09.2015 г.
 ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Дебрен, общ. Гърмен
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 2 работни места
 09.09.2015 г.
 БПГ - гр. Благоевград
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по философия - непълен норматив;
Учител по френски език - непълен норматив
 07.09.2015 г.
 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител по математика и информатика - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2015 г.
НУ "П. Р. Славейков", с. Дагоново, общ. Белица
Публикувано на 03.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 до 16.00 часа на 07.09.2015 г.
ІІІ ОУ "Димитър Талев", гр. Благоевград
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по история и цивилизация - 1 работно място
 до 16.00 часа на 09.09.2015 г.
 ОУ "Братя Миладинови", с. Годешево, общ. Сатовча
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 
 НУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Банско
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 07.09.2015 г.
 ХІ ОУ "Христо Ботев", гр. Благоевград
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място;
Учител по английски език в начален етап - 1 работно място;
Учител по музика в прогимназиален етап - 340 часа годишно
 до 12.00 часа на 07.09.2015 г.
 ОДЗ "Радост", гр. Разлог
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 10 работни места;
Помощник-възпитател - 8 работни места

 07.09.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Рупите, общ. Петрич
Публикувано на 04.09.2015 г.
 
Портиер - 1 работно място;
Възпитател в начален етап - 1 работно място;
Учител по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда - 1 работно място;
Учител по български език и литература и история и цивилизация - 1 работно място;
Учител по английски език - 1 работно място

 до 12.00 часа на:
09.09.2015 г.

09.09.2015 г.

09.09.2015 г.
07.09.2015 г.07.09.2015 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Беласица, общ. Петрич
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 до 13.00 часа на 08.09.2015 г.
 ІХ ОУ "П. К. Яворов", гр. Благоевград
Публикувано на 04.09.2015 г.
Учител по български език и литература - 1 работно място;
Учител по английски език - 1 работно място;
Учител по биология и здравно образование - 136 часа годишно;
Учител по химия и опазване на околната среда - 102 часа годишно
 до 17.00 часа на 09.09.2015 г.
 ЦДГ № 1 "Снежанка", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 08.09.2015 г.
 ОДЗ "Патиланци", с. Микрево, общ. Струмяни
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 16.00 часа на 09.09.2015 г.
 ІІІ ОУ "Гоце Делчев", гр. Петрич
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 2 работни места;
Учител по български език и литература 2 работни места;
Учител по физическо възпитание и спорт - 1/2 работно място;
Логопед - 1 работно място
 до 16.00 часа на 11.09.2015 г.
 ЗПГ "Кл. Тимирязев", гр. Сандански
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител по английски език - 1/2 работно място
 11.09.2015 г.
 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Хигиенист - 1 работно място
 до 12.00 часа на 12.09.2015 г.
 СОУ "Иван Вазов", гр. Благоевград
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Учител по история и цивилизаия - 612 часа годишно;
Учител по география и икономика - 510 часа годишно;
Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 323 часа годишно;
Учител по технологии - 136 часа годишно;
Учител по български език език и литература - 1 работно място
 08.09.2015 г.
 ІV ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Благоевград
Публикувано на 04.09.2015 г.
 Възпитател в начален етап - 2 работно места
до 16.00 часа на 09.09.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 04 September 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир