ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail

 

Име на училището, детската градина, населено място
Работно място за:
Срок за подаване на документи

 СУ Никола Йонков Вапцаров", гр. Хаджидимово

Публикувано на 13.09.2016 г.

  Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място  20.09.2016 г.

 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог

 Публикувано на 14.09.2016 г.

 Учител по немски език - 144 часа годишно
 до явяване на правоспособен кандидат

 І ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сандански

 Публикувано на 14.09.2016 г.

 Чистач-хигиенист - 1 работно място;

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място.

 20.09.2016 г.

 Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

 Публикувано на 15.09.2016 г.

 Регионален педагогически координатор - 3 работни места

 25.09.2016 г.

тел.: 062/600244;

имейл: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 РЦПППО - Благоевград

 Публикувано на 15.09.2016 г.

 Ресурсен учител (за общините Гоце Делчев , Сатовча и Хаджидимово) - 2 работни места;

Ресурсен учител (за общ. Гърмен) - 1 работно място.

 20.09.2016 г.

 ПГМСС - гр. Разлог

 Публикувано на 16.09.2016 г.

 Готвач - 1 работно място
 21.09.2016 г.

 Спортно училище - гр. Сандански

 Публикувано на 16.09.2016 г.

 Пазач (невъоръжена охрана) - 1 работно място;

Завеждащ АТС - 1 работно място;

Общ работник - 1 работно място.

 20.09.2016 г.

 ДГ "Пролет", гр. Сандански

 Публикувано на 16.09.2016 г.

 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 21.09.2016 г.

 ПХГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Благоевград

 Публикувано на 17.09.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място
 20.09.2016 г.

 ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, общ. Гърмен

 Публикувано на 17.09.2016 г. 

 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 23.09.2016 г.

 ПГМСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 17.09.2016 г.

 Портиер - 1 работно място
 до 14.00 часа на 20.09.2016 г.

 СУ "Братя Каназиреви", гр. Разлог

 Публикувано на 19.09.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (V - VІІІ клас) - 1 работно място  до 16.00 часа на 21.09.2016 г.

 ДГ "Първи юни", гр. Благоевград

  Публикувано на 19.09.2016 г.

 Ресурсен учител попроект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" - 1 работно място
 28.09.2016 г.

 ІІІ ОУ "Димитър Талев", гр. Благоевград

 Публикувано на 19.09.2016 г.

  Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място  до 16.00 часа на 26.09.2016 г.

 СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски", гр. Благоевград

 Публикувано на 19.09.2016 г.

 Учител по технологии и предприемачесто, домашна техника и икономика, технологии, БДП, гражданска защита - 622 часа годишно  21.09.2016 г.

 ІІ ОУ "Димитър Благоев", гр. Благоевград

 Публикувано на 19.09.2016 г.

  Учител по технологии и предприемачесто, домашна техника и икономика, технологии и БДП - 1 работно място на непълен норматив  до 12.00 часа на 26.09.2016 г.

 Осмо СУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград

  Публикувано на 20.09.2016 г.

 Заместник-директор по административно-стопанската дейност - 1 работно място;

Хигиенист - 1/2 работно място.

 до 12.00 часа на 26.09.2016 г.

 ІІІ ОУ "Димитър Талев", гр. Благоевград

 Публикувано на 20.09.2016 г.

 Учител по технологии и предприемачество, домашна техника и икономика и технологии - 1/2 работно място
 до 16.00 часа на 21.09.2016 г.

СУ "Св. П. Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

 Публикувано на 21.09.2016 г.

Чистач-хигиенист - 1 работно място
до 16.30 часа 27.09.2016 г.

ДГ "Радост", гр. Сандански

 Публикувано на 21.09.2016 г.

Помощник-възпитател - 1 работно място
до 12.00 часа на 30.09.2016 г.

ІІ ОУ "Христо Смирненски", гр. Сандански

 Публикувано на 21.09.2016 г.

Огняр - 1 работно място
30.09.2016 г.

СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Крупник, общ. Симитли

 Публикувано на 21.09.2016 г.

Учител по български език и литература - 1 работно място
до 12.00 часа на 26.09.2016 г.

 ПГ "П. К. Яворов", гр. Петрич

  Публикувано на 26.09.2016 г.

 Огняр - 1 работно място
 до 12.00 часа на 30.09.2016 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Last Updated ( Monday, 26 September 2016 )
 
< Prev   Next >
© 2016 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo