Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail

Име на училището, детската градина, населено място

Работно място за:

Срок за подаване на документи

 ОДЗ № 1 "Дора Габе", гр. Сандански
Публикувано на 29.09.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място;
Помощник-възпитател - 1 работно място
 до 12.00 часа на 02.10.2015 г.
 ОДЗ "Слънце", с. Ново Делчево, общ. Сандански
Публикувано на 29.09.2015 г.
 Помощник-възпитател - 1/2 работно място
 до 15.30 часа на 06.10.2015 г.
ЦДГ № 6 "Щастливо детство", гр. Благоевград
Публикувано на 29.09.2015 г.
 Учител по музика в детска градина - 1 работно място
 30.09.2015 г.
 ЦДГ № 11 "Здравец", гр. Благоевград
Публикувано на 30.09.2015 г.
 Помощник-възпитател - 1 работно място
 04.10.2015 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дамяница, общ. Сандански
Публикувано на 30.09.2015 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 05.10.2015 г.
 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог
Публикувано на 01.10.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място;
Учител по немски език - 144 часа годишно
 до 16.00 часа на 16.10.2015 г.
до явяване на подходящ кандидат
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 01.10.2015 г.
 Учител по английски език - 360 часа годишно
 02.10.2015 г.
 ПТГ - гр. Сандански
Публикувано на 02.10.2015 г.
 Учител по български език и литература - 566 часа годишно
 07.10.2015 г.
 ПГСАГ "Васил Левски", гр. Благоевград
Публикувано на 02.10.2015 г.
 Възпитател в ученическо общежитие - 1 работно място
05.10.2015 г.
 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград
Публикувано на 02.10.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 05.10.2015 г.
 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Якоруда
Публикувано на 02.10.2015 г.
 Учител по английски език - 1 работно място
 04.10.2015 г.
 ОДК - гр. Петрич
Публикувано на 02.10.2015 г.
 Учител-ръководител на клуб "Зелени патрули" - 1 работно място
 03.10.2015 г.
 СОУ "Хр. Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча
Публикувано на 05.10.2015 г.
 Възпитател в V - VІІІ клас - 1 работно място
 до 17.00 часа на 09.10.2015 г.
ІІІ ОУ "Димитър Талев", гр. Благоевград
Публикувано на 05.10.2015 г.
Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
08.10.2015 г.
 ЦДГ № 11 "Здравец", гр. Благоевград
Публикувано на 07.10.2015 г.
 Учител по музика в детска градина - 1/2 работно място;
Логопед - 1/2 работно място
 11.10.2015 г.
 ЦДГ № 3 "Детелини", гр. Благоевград
Публикувано на 07.10.2015 г.
 Помощник-възпитател - 2 работно места
 до 12.00 часа на 12.10.2015 г.
 ЦДГ "Йорданка Николова", с. Плетена
Публикувано на 07.10.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 09.10.2015 г.
 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 07.10.2015 г.
 Учител по туризъм - 1 работно място
 до 10.00 часа на 20.10.2015 г.
 ОДЗ № 2 "Здравец", гр. Петрич
Публикувано на 08.10.2015 г.
 Учител в детска градина - 2 работно места
 09.10.2015 г.
 СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 08.10.2015 г.
 Готвач - 1 работно място
 до 15.00 часа на 12.10.2015 г.
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2015 г.
 Учител по английски език - 1/2 работно място;
Учител по практическо обучение и правоспособност - 1 работно място
 до явяване на правоспособен преподавател
 СОУ "Христо Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча
Публикувано на 09.10.2015 г.
 Учител по история и цивилизация - 1 работно място
 до 17.00 часа на 13.10.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Last Updated ( Friday, 09 October 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир