Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail

Име на училището, детската градина, населено място

Работно място за:

Срок за подаване на документи

 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2015 г.
Учител по практическо обучение и правоспособност - 1 работно място
 до явяване на правоспособен преподавател
ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
Публикувано на 18.11.2015 г.
 Учител по философия и психология и логика - 1 работно място (непълен работен ден)
 до 14.00 часа на 23.11.2015 г.
 ОУ "П. К. Яворов", с. Горно Краище, общ. Белица
Публикувано на 20.11.2015 г.
Възпитател в начален етап - 1 работно място;
Завеждащ административна служба - 1 работно място
 23.11.2015 г.
 ЗПГ "Климент Тимирязев", гр. Сандански
Публикувано на 23.11.2015 г.
Учител по английски език - 1/2 работно място;
Учител по туризъм - 1/2 работно място
 27.11.2015 г.
 ЦДГ № 2 "Св. Богородица", гр. Благоевград
Публикувано на 23.11.2015 г.
 Помощник-възпитател - 1 работно място
 до 16.00 часа на 26.11.2015 г.
 СОУ "Христо Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча
Публикувано на 23.11.2015 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;
Чистач-хигиенист - 1 работно място
 до 17.00 часа на 25.11.2015 г.
 Благоевградска професионална гимназия
 Публикувано на 24.11.2015 г.
 Учител по практическо обучение ПН "Транспорт" - 1 работно място
 до 16.00 часа на 27.11.2015 г.
ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
Публикувано на 24.11.2015 г.
 Учител по философия и психология и логика - 1 работно място (непълен работен ден)
 до 14.00 часа на 30.11.2015 г.
 СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни
Публикувано на 26.11.2015 г.
 Педагогически съветник - 1 работно мясо
 до 15.00 часа на 30.11.2015 г.
 ОДЗ - общ. Якоруда
Публикувано на 26.11.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 30.11.2015 г.
 ОДЗ № 1 "Синчец" - гр. Благоевград
Публикувано на 26.11.2015 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 30.11.2015 г.
 Спортно училище - гр. Сандански
Публикувано на 27.11.2015 г.
 Хигиенист - 1 работно място
 до 13.00 часа на 30.11.2015 г.
 СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни
Публикувано на 27.11.2015 г.
 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 до 15.00 часа на 03.12.2015 г.
 ОУ "Иван Вазов", с. Буково, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 27.11.2015 г.

 Учител в детска градина - 1 работно място
 до 12.00 часа на 30.11.2015 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Last Updated ( Friday, 27 November 2015 )
 
< Prev   Next >
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир