Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по английски език - 1 работно място
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
Шофьор на училищен автобус - 1/2 работно място
 до поява на правоспособни кандидати
ПГТХТ - град Разлог
1 учител по икономически дисциплини
 27.10. 2014 година - 14.00 часа
 ОУ "Братя Миладинови", с. Кърналово
Публикувано на 23.10.2014 г.
 Оператор парни и водогрейни съоръжения - 1/2 работно място
 до 10.30 часа на 24.10.2014 г.
 VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград
Публикувано на 23.10.2014 г.
 Огняр - 1 работно място
 до 17.00 часа на 24.10.2014 г.
 СОУ "Св. св. Кирил и методий", с. Брезница, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 23.10.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 23.10.2014 г.
СОУ "Хр. Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча
Публикувано на 23.10.2014 г.
Възпитател в V - VІІІ клас - 1 работно място
до 16.00 часа на 24.10.2014 г.
ЦДГ № 11 "Здравец", гр. Благоевград
Публикувано на 23.10.2014 г.
Учител в детска градина - 1 работно място
Помощник-възпитател - 1 работно място
Помощник-възпитател - 1/2 работно място
до 10.00 часа на 27.10.2014 г.
 ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 23.10.2014 г.
 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 до 17.00 часа на 24.10.2014 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Thursday, 23 October 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир