ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Печат Е-мейл

 

Име на училището, детската градина, населено място
Работно място за:
Срок за подаване на документи

 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог

 Публикувано на 14.09.2016 г.

 Учител по немски език - 144 часа годишно
 до явяване на правоспособен кандидат

 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско

  Публикувано на 20.10.2016 г.

 Учител по спортна подготовка (ски) физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 до явяване на правоспособен кандидат

 ПГМСС "П. Кр. Яворов", гр. Гоце Делчев

  Публикувано на 03.07.2017 г.

 Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" - 1 работно място
 01.09.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

   Публикувано на 04.07.2017 г.

 Чистач/хигиенист - 2 работни места  28.07.2017 г.

 ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

 Публикувано на 04.07.2017 г.

 Учител по физика и астрономия - 1 работно място;

Хигиенист - 3 работни места

  30.08.2017 г.

 ЗПГ "Кл. Тимирязев", гр. Сандански

  Публикувано на 05.07.2017 г.

 Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по икономика - 1 работно място.

 27.07.2017 г.

 ПМГ "Яне сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 11.07.2017 г.

 Учител по история и цивилизации - 1 работно място;

Педагогически съветник - 1 работно място.

 20.08.2017 г.

 

25.08.2017 г.

 ПТГ - гр. Сандански

 Публикувано на 13.07.2017 г.

 Касиер - 1 работно място
 18.07.2017 г.

 ДГ "Никола Вапцаров", с. Дебрен, общ. Гърмен

 Публикувано на 14.07.2017 г.

 Учител в детска градина - 1 работно място
 21.07.2017 г.

 СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брезница, общ. Гоце Делчев

  Публикувано на 17.07.2017 г.

 Учетел в група за целодневна организация на учебния ден - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място;

Хигиенист - 1 работно място.

 26.07.2017 г.

 Спортно училище - гр. Сандански

   Публикувано на 18.07.2017 г.

 Учител по музика - 193 часа годишно;

Учител по биология и здравно образование - 256 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство - 174 часа годишно;

Учител по психология и логика - 54 часа годишно;

Учител по етика и право - 54 часа годишно;

Учител по философия - 72 часа годишно.

 от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.

 ПГ по МСС "П. Кр. Яворов", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 19.07.2017 г.

 Учител по теоретично обучение (икономически дисциплини) - 1 работно място;

 Учител по практическо обучение (направление МСС и транспортна техника) - 1 работно място.

 01.09.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 21.07.2017 г.

 Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място.

 25.08.2017 г.

 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

  Публикувано на 26.07.2017 г.

 Учител в направление "Туризъм" - 2 работни места  31.08.2017 г.

 ЗПГ "Климент Тимирязев", гр. Сандански

   Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по туризъм - 1/2 работно място]

Учител по математика - 1 работно място.

 07.08.2017 г.

 ПГ по МСС, гр. Разлог

   Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по география и икономика - 1 работно място;

Възпитател в общежитие - 1 работно място.

 25.08.2017 г.

 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място.

 15.08.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 04.08.2017 г.

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по история и цивилизации - 1 работно място;

Оператор въвеждане на данни в компютър - 1 работно място.

 от 07.08.2017 г. до 25.08.2017 г.

 І ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Сандански

 Публикувано на 04.08.2017 г.

 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 11.08.2017 г.

 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 04.08.2017 г.

 Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование - 139 часа годишно;

Учител по музика - 72 часа годишно.

 25.08.2017 г.

 ПГ по МСС "П. Кр. Яворов", гр. Гоце Делчев

  Публикувано на 07.08.2017 г.

 Хигиенист - 1 работно място;

Заместник-директор по учебната дейност - 1 работно място;

Учител по английски език - 2 работни места;

Учител по математика и физика и астрономия - 1 работно място;

Учител по история и цивилизации - 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование - 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място.

04.09.2017 г.

 

 

 

 

01.09.2017 г. 

 ОУ "Братя Миладинови", с. Склаве, общ. Сандански

 Публикувано на 08.08.2017 г.

 Хигиенист - 1 работно място  18.08.2017 г.

 ПГССТ "Ал. Константинов", гр. Банско

 Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по икономически дисциплини - 1/2 работно място;

Учител по история и цивилизации - 216 часа годишно;

Учител по философия - 72 часа годишно;

Учител по география и икономика - 90 часа годишно;

Учител по химия и опазване на околната среда - 72 часа годишно;

Учител по математика - 314 часа годишно;

Учител по физика и астрономия - 90 годишно; Учител по етика и право - 54 часа годишно;

Учител по свят и личност - 62 часа годишно;

Учител по музика - 18 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство - 18 часа годишно. 

 28.08.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по информационни технологии - 1 работно място
 25.08.2017 г.
 

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по информационни технологии - 1 работно място  01.09.2017 г.

 ПЛТГ "Николо Йонков Вапцаров", гр. Банско

  Публикувано на 09.08.2017 г.

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 2 работни места.

 08.09.2017 г.

 СУ "Братя Каназиреви", гр. Разлог

 Публикувано на 09.08.2017 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І-ІV клас) - 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V-VІІ клас) - 1 работно място.

 11.08.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 11.08.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт - 434 часа годишно;

Учител по история и цивилизации и география и икономика - 1 работно място

 25.08.2017 г.

 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог

 Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по английски език - 1/2 работно място;

Учител по математика - 1/2 работно място;

Учител по физика и астрономия - 1/2 работно място;

Учител по музика - 36 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство - 36 часа годишно.

 до 12.30 на 25.08.2017 г.

 ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич

  Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по английски език 1 работно място;

Касиер, домакин - 1 работно място.

 до 16.00 часа на 30.08.2017 г.

 ПГ "П. Кр.Яворов", гр. Петрич

 Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по български език и литература -1/2 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии - 2 работни места;

Учител по география и икономика - 1 работно мяст;

Учител по химия и опазване на околната среда - 1 работно място;

Учител по физика и астрономия - 1/2 работно място;

Учител по предмети от философски цикъл - 1 работно място;

Учител по изобразително изкуство - 300 часа годишно;

Заместник-директор по административно-стопанска дейност - 1 работно място;

Учител по биология и здравно обрзование - 300 часа годишно.

 21.08.2017 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование - 1 работно мяст
 25.08.2107 г.

 ПГ по МСС "П. Кр. Яворов", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по практическо обучение - 1 работно място
 01.09.2017 г.

 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Плетена, общ. Сатовча

 Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по география и икономика - 272 часа годишно;

Учител по история и цивилизация и предмети от философски цикъл - 272 часа годишно;

Учител по музика - 272 часа годишно.

 до 12.00 часа на 21.08.2017 г.

 ДГ "Слънце", с. Ново Делчево, общ. Сандански

 Публикувано на 17.08.2017 г.

 Учител в детска градина - 2 работни места;

Помощник-възпитател - 1 работно място.

 28.08.2017 г.

 ПЛТГ "Н. Ѝ. Вапцаров", гр. Банско

  Публикувано на 18.08.2017 г.

 Учител по предмети от философски цикъл - 442 часа годишно
 01.09.2017 г.

 Су "Св. П. Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

 Публикувано на 18.08.2017 г.

 Учител по английски език - 1/2 работно място
 до 15.00 часа на 23.08.2017 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Последна промяна ( 18 Aug 2017 )
 
< Предишна   Следваща >
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo