Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи

  ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Дебрен, общ. Гърмен

Публикувано на 24.09.2014 г.

  Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място

  03.10.2014 г.

 ОДЗ - гр. Якоруда
Публикувано на 30.09.2014 г.
 Учител в детска градина - 1 работно място
 
 ОДЗ № 4 "Първи юни", гр. Благоевград
Публикувано на 01.10.2014 г.
 Огняр - 1/2 работно място
 до 14.00 часа на 02.10.2014 г.
 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча
Публикувано на 02.10.2014 г.
 Учител по български език и литература - 1/2 работно място
 до 16.00 часа на 08.10.2014 г.
 СОУ "Антон Попов", гр. Петрич

 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 07.10.2014 г.
 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 03.10.2014 г.
 Хигиенист - 1 работно място
 06.10.2014 г.
 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча
Публикувано на 03.10.2014 г.
 Учител по математика - 1 работно място
 до 16.00 часа на 08.10.2014 г.
СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски", гр. Благоевград
Публикувано на 08.10.2014 г.
Звеждащ АТС и касиер - 1 работно място
13.10.2014 г.
ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Пазач (невъоръжена охрана) - 1 работно място
 до 15.00 часа на 10.10.2014 г.
 ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Технически изпълнител - 1 работно място
 10.10.2014 г.
 ОУ "П. К. Яворов", с. Скрът, общ. Петрич
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Възпитател в начален етап - 1 работно място
 до 13.00 часа на 10.10.2014 г.
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по английски език - 1 работно място
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
Шофьор на училищен автобус - 1/2 работно място
 до поява на правоспособни кандидати
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Места, общ. Банско
Публикувано на 10.10.2014 г.
 Учител по математика и физика и астрономия със следните часове:
1. Математика - 408 часа годишно.
2. Физика и астрономия - 102 часа годишно.
3. Изобразително изкуство - 102 часа годишно.
 15.10.2014 г.
 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско
Публикувано на 13.10.2014 г.
 Главен счетоводител - 1 работно място
 17.10.2014 г.
 ОДЗ № 1 "Синчец", гр. Благоевград
Публикувано на 14.10.2014 г.
 Помощник-възпитател - 1 работно място
 16.10.2014 г.
 ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, общ. Гърмен
Публикувано на 14.10.2014 г.
 Учител в начален етап - 1 работно място
 20.10.2014 г.
 ОУ "П. К. Яворов", с. Скрът, общ. Петрич
Публикувано на 14.10.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 15.10.2014 г.
 VІІІ СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград
Публикувано на 14.10.2014 г.
 Учител пи физика и астрономия и човекът и природата - 629 часа годишно
 до 16.00 часа на 17.10.2014 г.
ОДЗ № 4 "Първи юни"- Благоевград 
1 учител в детска градина
до 20.10.2014 година - 14.00часа
ПГТХТ - град Разлог
1 учител по икономически дисциплини
 27.10. 2014 година - 14.00 часа
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 20 October 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир