ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail

 

Име на училището, детската градина, населено място
Работно място за:
Срок за подаване на документи

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Марикостиново, общ. Петрич

Публикувано на 01.07.2016 г.

 Възпитател в начален етап - 1 работно място;

Учител по физика и астрономия, биология и здравно образование химия и опазване на околната среда, човекът и природата;

Учител по физическо възпитание и спорт

 31.08.2016 г.

 

31.08.2016 г.

 

09.09.2016 г.

 Спортно училище - гр. Сандански

 Публикувано на 01.07.2016 г.

 Учител по спортна подготовка (футбол) - 1 работно място;

  Учител по спортна подготовка (джудо) - 1 работно място;

 Учител по спортна подготовка (плуване) - 1/2 работно място;

Учител по музика - 239 часа годишно;

Учител по география и икономика - 329 часа годишно;

Учител по биология и здравно образование - 241 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство - 220 часа годишно;

Учител по психология и логика - 54 часа годишно;

Учител по етика и право - 54 часа годишно;

Учител по философия - 36 часа годишно

 

 24.08.2016 г.

 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Борово, общ. Гоце делчев

Публикувано на 04.07.2016 г. 

 Учител по информатика и информационни технологии - 1/2 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт -  1/2 работно място;

Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1/2 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място.

 

10.09.2016 г.

 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кулата, общ. Петрич

 Публикувано на 11.07.2016 г. 

 Учител по математика и информационни технологии - 1 работно място
 31.08.2016 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.07.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Оператор въвеждане на данни - 1 работно място

 от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г.

ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 20.07.2016 г.

 Учител по история и цивилизация - 1 работно място;

Учител по математика - 1 работно място.

  от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 26.07.2016 г. 

 Технически секретар - 1 работно място
 19.08.2016 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 27.07.2016 г. 

 Учител по френски език - 1 работно място
 от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г.

 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 29.07.2016 г. 

 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 работно място;

Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място.

 

 31.08.2016 г.

 ПМГ "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

Публикувано на 01.08.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по немски език - 1 работно място;

Учител по математика - 1 работно място;

Учител по география и икономика - 1 работно място;

Учител по история и цивилизация - 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии - 1 работно място;

Учител физика и астрономия - 1 работно място.

 09.08.2016 г.

 ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград

Публикувано на 01.08.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;

Учител по френски език - 2 работни места;

Учител по изобразително изкуство - 1/2 работно място;

Учител по биология и здравно образование, с френски език - 1 работно място.

 03.08.2016 г.

 Гимназия "Пейо К. Яворов", гр. Петрич

 

 Учител по география и икономика - 1 работно място;

  Учител по химия и опазване на околната среда - 1/2 работно място;

  Учител по предмети от философски цикъл - 1/2 работно място;

  Учител по изобразително изкуство - 288 часа годишно;

  Учител по музика - 216 часа годишно.

 01.09.2016 г.

  ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баничан, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 02.08.2016 г. 

 Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1 работно място
 26.08.2016 г.

  IV ОУ "Димчо Дебелянов",  гр. Благоевград

Публикувано на 04.08.2016 г.

  Учител 1-4 клас - ръководител ПИГ - по чл.68, ал. 1, т. 1 от КТ

  Учител 5-8 клас - ръководител ПИГ - по чл.68, ал. 1, т. 1 от КТ

 09.08.2016 г.

 XI ОУ "Христо Ботев", гр. Благоевград 

Публикувано на 05.08.2016 г.

  1. Учител по математика - 1 работно място;

  2. Учител по биология и химия /Човекът и природата/ - 1 работно място;

  3. Учител по музика - 340 часа

  4. Работник поддръжка - 1 работно място

 

  11.08.2016 г.

 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с.Плетена, общ. Сатовча

Публикувано на 09.08.2016 г.

 Учител по география и икономика - 204 часа годишно;

Учител по история и цивилизация - 238 часа годишно;

Учител по музика - 272 часа годишно.

 до 17.00 часа на 09.09.2016 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 09.08.2016 г.

 Учител по география и икономика - 1/2 работно мяст;

Учител по биология и здравно образовани;

Учител по философски дисциплини - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев

  Публикувано на 09.08.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място
 до 14.00 часа на 31.08.2016 г.

 ЗПГ "Кл. Тимирязев", гр. Сандански

  Публикувано на 09.08.2016 г.

 Учител по животновъдство (граждански договор) - 180 часа теория и 144 часа практика
 07.09.2016 г.

 СУ "Св. П. Хилендарски", гр. Кресна

   Публикувано на 09.08.2016 г.

 Учител по изобразително изкуство - 427 часа годишно;

Учител по математика и информационни технологии - 1 работно място;

Учител в начален етап с английски език - 1 работно място.

 до 12.00 часа на 31.08.2016 г.

 ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

  Публикувано на 11.08.2016 г.

 

 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място
 01.09.2016 г.

 ІІІ ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 11.08.2016 г.

 Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) -3 работни места;

Чистач-хигиенист - 1 работно място.

 до 16.00 часа на 19.08.2016 г.

 ПГТХТ "Никола Стойчев", гр. Разлог

 Публикувано на 12.08.2016 г. 

 Учител по физика и астрономия - 1/2 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място.

 до 12.30 часа на 31.08.2016 г.

 ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Петрич

  Публикувано на 12.08.2016 г.

 Главен счетоводител - 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии.

 до 12.00 часа на 22.08.2016 г.

 ПГССТ "Алеко Константинов", гр. Банско

Публикувано на 13.08.2016 г.

 Учител по български език и литература и руски език - 1 работно място;

 Учител по история и цивилизация - 216 часа годишно;

Учител по философиски дисциплини - 206 часа годишно;

Учител по география и икономически дисциплини - 1/2 работно място;

Учител по химия и опазване на околната среда - 108 часа годишно;

Учител по спортна подготовка (ски) и физическо възпитание - 1 работно място;

Заместник-директор по учебната дейност - 1 работно място.

 30.08.2016 г.

 ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.08.2016 г.

 Учител по горско стопанство - 276 часа годишно;

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място.

 до 14.00 часа на 31.08.2016 г.

 І ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.08.2016 г.

 Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място;

Учител по технологии и предприемачество - 459 часа годишно;

Учител по български език и литература - 612 часа годишно;

Учител по английски език в начален и прогимназиален етап;

Ръководител на мажоретен състав на граждански договор.

 

 31.08.2016 г.

 ОУ "Христо Ботев", с. Мусомища, общ. Гоце Делчев

 Публикувано на 16.08.2016 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии и домашна техника - 1/2 работно място;

Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място;

Учител в прогимназиален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата - 1/2 работно място.

 29.08.2016 г.

 СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брезница, общ. Гоце Делчев

 Публикувано на 16.08.2016 г.

 Учител по английски език - 1 работно място;

 Учител в прогимназиален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място

 до 15.00 часа на 30.08.2016 г.

 ПГ по транспорт - гр. Разлог

  Публикувано на 16.08.2016 г.

 Учител по информатика и информационни технологии и физика и астрономия - 1 работно място;

Учител по руски език и български език - 1 работно място.

 до 16.00 часа на 25.08.2016 г.

 ОУ "Никола Парапунов", гр. Разлог

  Публикувано на 16.08.2016 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт - 1/2 работно място;

Учител по чъвекът и природата и химия и опазване на околната среда - 1 работно място;

Учител по изобразително изкуство - 1 работно място;

Учител по английски език в прогимназиален етап - 1 работно място;

Учител по английски език в начален етап - 1 работно място;

 Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място.

 22.08.2016 г.

 СУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 17.08.2016 г.

 Чистач - хигиенист - 1 работно място  до 15.00 часа на 23.08.2016 г.

 НПГ "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 17.08.2016 г.

 Учител по практическо обучение (направление "Туризъм") - непълен норматив;

Учител по теоретично обучение (Икономически дисциплини) - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

ДГ - с. Долен, общ. Сатовча

 

 

 

 

 

 

 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Долен, общ. Сатовча

 Публикувано на 17.08.2016 г.

Учител в детска градина - 1 работно място;

 

 

Учител по математика - 136 часа годишно;

Учител по физика и астрономия - 51 часа годишно;

Учител по химия и опазване на околната среда - 51 часа годишно;

Учител по информационни технологии - 68 часа годишно;

Учител по история и цивилизация - 68 часа годишно;

Учител по география и икономика - 51 часа годишно.

до 31.08.2016 г. или до явяване на правоспособен кандидат

 

 

 

 

до 10.09.2016 г. или до явяване на правоспособен кандидат

 

 

 

 ОУ "Никола Вапцаров", с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Публикувано на 18.08.2016 г.

 Чистач-хигиенист - 1 работно място
 31.08.2016 г.

 ОУ "Светлина", с. Крибул, общ. Сатовча

Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител по математика - 1 работно място;

Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място.

 до 17.00 часа на 10.09.2016 г.

 ОУ Св. Паисий Хилендарски", с. Баничан, общ. Гоце Делчев

 Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител по английски език в прогимназиален етап - 1 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт - 510 часа годишно.

 до 12.00 часа на 30.08.2016 г.

 ПГ по транспорт - гр. Разлог

 Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1 работно място.

 от 22.08.2016 г. до 06.09.2016 г.

 ІІ ОУ "Христо Смирненски", гр. Сандански

 Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител в начален етап - 2 работни места;

Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място.

 01.09.2016 г.

 ОУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново, общ. Гърмен

 Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място;

 Касиер-домакин - 1 работно място.

 12.09.2016 г.

 

09.09.2016 г.

 ІІ ОУ "Гоце Делчев", гр. Гоце Делчев

 Публикувано на 19.08.2016 г.

 Учител по немски език - 119 часа годишно;

Учител по руски език - 130 часа годишно;

Учител по български език и литература - 1/2 работно място;

Учител по български език и литература - 1 работно място;

Учител по английски език - 1/2 работно място;

Учител в начален етап (ръководител на ПИГ) - 1 работно място.

 26.08.2016 г.

 ПГ "Пейо Крачолов Яворов", гр. Петрич

Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител по английски език - 2 работни места;

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии - 1 работно място;

 Учител по информатика и информационни технологии -250 часа годишно.

 до 14.00 часа на 30.08.2016 г.

 ОУ "Петър Берон", с. Лъжница, общ. Гоце Делчев

 Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) -1 работно място
 31.08.2016 г.

 ПГМ "П. Р. Славейков", гр. Якоруда

 Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител по история и цивилизация и география и икономика - 1 работно място;

Учител по руски език - 1/2 работно място;

Учител по професионална подготовка (направление "Транспорт") - външен лектор на 204 часа годишно;

Хигиенистка - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 ПГЕЕ - гр. Банско

 Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител по история и цивилизация - 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование - 216 часа годишно;

Учител по физика и астрономия - 198 часа годишно;

Учител по химия и опазване на околната среда - 198 часа годишно;

Учител по философски цикъл - 126 часа годишно;

Учител по руски език - 216 часа годишно.

 

 07.09.2016 г.

 ДГ "Детелина", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител в детска градина - 3 работни места  26.08.2016 г.

 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Туховища, общ. Сатовча

 Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител по български език и литература - 408 часа годишно
 до 17.00 часа на 31.08.2016 г.

 ЗПГ "Кл. Тимирязев", гр. Сандански

 Публикувано на 22.08.2016 г.

 Учител по биология и здравно образование (до завръщане на титуляра) - 504 часа годишно
 06.09.2016 г.

 ПГМСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 22.08.2016 г. 

 Учител по практическо обучение - 1 работно място
 до 14.00 часа на 31.08.2016 г.

СУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 23.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) -1 работно място  до 16.30 часа на  26.08.2016 г.

 НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Разлог

 Публикувано на 23.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас)- 2 работни места
 30.08.2016 г.

 ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Добринище

 Публикувано на 23.08.2016 г.

 Учител по математика в прогимназиален етап - 1 работно място;

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) -1 работно място;

РКК-информационни технологии/допълване с география и икономика - 1 работно място;

Учител по музика - 238 часа годишно.

 до 12.00 часа на 02.09.2016 г.

  до 12.00 часа на 02.09.2016 г.

30.08.2016 г.

  до 12.00 часа на 02.09.2016 г.

 ІІІ ОУ "Христо Ботев", гр. Сандански

Публикувано на 24.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 4 работни места  09.09.2016 г.

ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Корница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 24.08.2016 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;

Учител в начален етап - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Краищ, общ. Белица

Публикувано на 24.08.2016 г.

 Педагогически съветник - 1/2 работно място;

Завеждащ административна служба - 1 работно място.

 29.08.2016 г.

 Осмо СУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 3 работни места;

Учител в начален етап - 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт - 1 работно място;

Учител по изобразително изкуство - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 ПГ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Белица

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител по икономика - 1 работно място
 31.08.2016 г.

 ОУ "Братя Миладинови", с. Склаве, общ. Сандански

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител в начален етап - 1 работно място;

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (V - VІІІ клас) - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 ДГ "Радост", гр. Сандански

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител в детска градина (филиал в с. Джигурово) - 1 работно място  до 13.00 часа на 12.09.2016 г.

СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Симитли

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител по български език и литература в гимназиален етап - 1/2 работно място;

Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място.

 31.08.2016 г.

 СУ "Христо Смирненски", с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място;

Учител по музика - 1 работно място.

 до 17.00 часа на 30.08.2016 г.

 ОУ "Стефка Събчева", с. Ваклиново, общ. Сатовча

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител по математика - 340 часа годишно;

Учител по информационни технологии - 68 часа годишно;

Учител по физика и астрономия - 51 часа годишно;

Учител по география и икономика - 102 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство - 119 часа годишно;

 01.09.2016 г.

 СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски", гр. Благоевград

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител похимия и опазване на околната среда и биология и здравно образование - 1 работно място;

Учител по география и икономика - 1 работно място;

Учител по френски език - 391 часа годишно;

Учител по предмети от философски цикъл - 332 часа годишно;

  Учител на група в целодневна организация на учебния ден (І - ІV клас) - 1 работно място;

  Учител на група в целодневна организация на учебния ден (V - VІІІ клас) - 1 работно място.

 30.08.2016 г.

 Профилирана гимназия "Яне Сандански", гр. Сандански

Публикувано на 25.08.2016 г.

 Учител по английски език - 1 работно място;

Деловодител - 1 работно място;

Хигиенист - 1 работно място.

 09.09.2016 г.

 ДГ "Детелина", с. Огняново, общ. Гърмен

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Учител в детска градина - 1 работно място
 02.09.2016 г.

 Пето СУ "Георги Измирлиев", гр. Благоевград

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Учител по география и икономика - 1 работно място
 01.09.2016 г.

 Общински ученически интернат - гр. Благоевград

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Портиер - 1 работно място
 02.09.2016 г.

 ДГ "Еделвайс", с. Брезница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Учител в детска градина - 1 работно място  29.08.2016 г.

 ІІІ ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Учител по математика и информационни технологии - 1 работно място
 01.09.2016 г.

 ОУ "Братя Миладинови", с. Кърналово, общ. Петрич

Публикувано на 26.08.2016 г.

 Завеждащ административна служба - 1 работно място
 31.08.2016 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Last Updated ( Friday, 26 August 2016 )
 
< Prev   Next >
© 2016 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo