Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Свободни работни места PDF Print E-mail
ТЪРСИТЕ РАБОТА?!Име на училището, детската градина,населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТ - гр. Разлог
Публикувано на 08.10.2014 г.
 Учител по теоретична подготовка със специалност "Автотранспортна техника" - 93 часа годишно
Учител по английски език - 1 работно място
Учител по информатика и информационни технологии (540 часа годишно) и физика и астрономия (144 часа годишно)
 до поява на правоспособни кандидати
 ОУ Христо Ботев", с. Мусомища, общ. Гоце Делчев
Публикувано на 31.10.2014 г.
 Хигиенист - 1 работно място
Касиер-домакин - 1/2 работно място
 03.11.2014 г.
 Благоевградска професионална гимназия
Публикувано на 31.10.2014 г.
 Учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия - 1 работно място
 04.11.2014 г.
 VІІ СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград
Публикувано на 04.11.2014 г.
 Педагогически съветник - 1 работно място
 06.11.2014 г.
 ОУ "Братя Миладинови", с. Елешница, общ. Разлог
Публикувано на 05.11.2014 г.
 Учител по математика - 1 работно място
 до 12.00 часа на 06.11.2014 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Долен, общ. Сатовча
Публикувано на 07.11.2014 г.
 Хигиенист - 1/2 работно място
 17.11.2014 г.
 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново
Публикувано на 07.11.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 11.11.2014 г.
ОДЗ "Детски свят", гр. Благоевград
Публикувано на 10.11.2014 г.
Огняр - 1/2 работно място
Общ работник - 1/2 работно място
12.11.2014 г.
 ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград
Публикувано на 11.11.2014 г.
 Възпитател в общежитие - 1 работно място
 до 10.00 часа на 14.11.2014 г.
 ОДЗ "Здравец", гр. Банско
Публикувано на 11.11.2014 г.
 Готвач - 1 работно място
 13.11.2014 г.
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Бачево, общ. Разлог
Публикувано на 17.11.2014 г.
 Учител по математика и информационни технологии
 
 СОУ "Антон Попов", гр. Петрич
Публикувано на 19.11.2014 г.
 Възпитател в прогимназиален етап - 1 работно място
 до 16.00 часа на 21.11.2014 г.
 Спортно училище - гр. Сандански
Публикувано на 24.11.2014 г.
 Учител по спортна подготовка (джудо) - 1/2 работно място
 25.11.2014 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

     
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 


             
      
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 24 November 2014 )
 
< Prev   Next >
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир