ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Административни услуги PDF Печат Е-мейл

  Удостоверение №158651 за  вписване на РУО в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри 

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя


    Състав на експертната комисия в РУО - Благоевград:


Методи Попов - началник на отдел ИОМД - тел: 073/ 88 76 71

Любка Стоименова - ст. експерт по чужди езици - тел: 073/ 88 61 01

Владимира Караджова  - ст. експерт по ОСО - тел: 073/88 52 66

Светлана Солачка - ст. експерт по природни науки и екология - тел: 073/88 52 71

Марина Войнова - ст. експерт по анализ и обработка на информацията - тел. 073/88 52 69

Антоанета Николова - ст. експерт по ОСО -
тел: 073/88 52 66

Катя Иванова - ст. експерт по информационно осигуряване - тел: 073/88 52 69Списък на страните по Хагската конвенция
, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори
за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Общи сведения за образователните системи (ОС) в някои страни - тук


Административна услуга за издаване на удостоверения УП-2 и УП-3


 


Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ


З А Я В Л Е Н И Е за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга от РУО – Благоевград

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на консултации

П Р О Т О К О Л  за приемане на устно заявление за предоставяне на консултации

 

Достъп до обществена информация

Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

  ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

  ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

  ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

  ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

  Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

- в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 13, 00 и от 13, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 - 70

- по електронна поща на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ;

- по факс 073/ 8852-68

- чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия”№ 2


 ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  - ТУК    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

 
Последна промяна ( 12 Jul 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo