Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2015/2016 PDF Print E-mail
План - прием 2015/2016

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища


ПЛАН-ПРИЕМ 2015/2016 - УКАЗАНИЕ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

от 3 до 21.05.2015 г.  – подаване на документи в РИО – Благоевград (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

от 7 до 13.05.2015 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

20.05.2015 г. – изпит по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2015 г. – изпит по математика

до 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика

04.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по музика

08.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по хореография

01 - 02.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 
до 18.06.2015 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в насочените училищата

от 16 до 19.06.2015 г. - подаване на документи за I-ви етап на класиране

до 25.06.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на I-ви етап на класиране

от 26 до 30.06.2015 г. – записване на класираните ученици на I-ви етап в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 03.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на II-ри етап на класиране

от 06 до 08.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на II-ри етап в съответното училище

09.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 10 до 14.07.2015 г. - подаване на документи за III-ти етап на класиране

до 16.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на III-ти етап на класиране

от 17 до 20.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на III-ти етап на класиране в съответното училище

21.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 28.07.2015 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 31.07.2015 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием

до 03.09.2015 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родителиГрафик за приемане на предложения за план-прием 2015/2016 тук

Писмо на Началника на РИО - тук, Приложение 1 тук

Приложения ПОО - тук
Приложения ОО - тук

Организационно съвещание тукLast Updated ( Friday, 03 April 2015 )
 
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир