ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Организация на средното образование PDF Печат Е-мейл

Правила за валидиране на резултати от обучението (оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение иинформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация) - тук

 


Допълнение към текста, получено с ново писмо изх. № 9105-271/19.11.2010 година на МОМН
Във връзка със зачестилите случаи в училища на неправомерно събиране на такси за издаване на дубликати на документи от задължителната училищна документация на основание чл. 65,ал.2 от ППЗНП, да се има предвид чл.60, ал.1 от Конституцията на РБ и Законът за държавните такси/ ЗДТ/, чл. 5, буква "м" "Освобождават се от заплащане на държавни такси:всички видове молби,заявления,именници,свидетелства и удостоверения за образование и завършване на квалификационни курсове, каквито и да е други свидетелства,удостоверения и дубликати за тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерство на образованието,младежта и науката."
Съгласно Конституцията и законите на България, когато един подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът за приложение на Закона за народната просвета, противоречи на закон, се прилага законът.  

  

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,
Началник на Регионалния инспекторат по образованието- Благоевград   

  ВАЖНО!!!   

Писмо на МОМН за неправомерно събиране на  такси за издаване на дубликати - тук 

  СПРАВКА от банката за заместващи учители - кликнете тук

  

Последна промяна ( 10 Mar 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo